porady z zakresu elektryczności oraz instalacji elektrycznych

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

/źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Elektryk%C3%B3w_Polskich/


Strefy montażowe instalacji - schemat poglądowy.
obraz ze schematem obrazującym podstawowe strefy montażowe w instalatorstwie elektrycznym

Powyższy schemat obrazuje podstawowe rozmieszenie pkt. elektrycznych w instalacji elektrycznej w domu lub biurze.

PRZYKŁADOWA PORADA Z ZAKRESU EKSPLOATACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W MIEJSCU PRACY - BIURZE
Prawo, a wymiana żarówki w biurze.

Przepalona żarówka w biurze nie jest czymś nadzwyczajnym. Zdarza się, że przepali się żarówka w lampce na biurku, czasem pod sufitem. Wielokrotnie spotykam się z pytaniami o wymagania, jakie powinie spełniać pracownik, który wymienia żarówkę w miejscu pracy. Omówię to zagadnienie wyłącznie w przypadku, kiedy działania pracownika są zgodne z instrukcją obsługi urządzenia dla użytkownika – konserwacja i eksploatacja. Napraw dokonuje wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wymienić może ją każdy pracownik, nawet ten nie będący tzw. konserwatorem w zakładzie. Zatrudniony może to zrobić w sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV i o mocy znamionowej urządzenia nie przekraczającej 20 kW.

Rozważmy dwa przypadki:

1. Pracownik wymienia żarówkę stojąc na podłodze. W takim przypadku pracownik wymieniający żarówkę, poza aktualnymi badaniami lekarskimi, powinien: odbyć instruktaż stanowiskowy, w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy przy wymianie żarówki, być poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, obejmującym ryzyko związane z wymianą żarówki w dostępnych mu oprawach oświetleniowych, być zaznajomiony z instrukcją bhp dotyczącą wymiany żarówki. To już wszystkie wymagania. Szczegółowe przepisy dotyczące kwalifikacji osób podano w §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).

2. Pracownik wymienia żarówkę stojąc na drabinie. W taki przypadku, poza warunkami podanymi w punkcie 1, powinny być spełnione jeszcze warunki dotyczące pracy na powierzchni do 2 m od podłogi lub ziemi.